Ovládání monitorů
 
Popis produktu

Ovládání monitorů NEC

Monitory NEC lze kromě standardního IR dálkového ovladače ovládat i pomocí sériového portu RS232 či za pomocí síťového připojení konektorem RJ45. Každému monitoru lze přiřadit unikátní IP adresu či ID monitoru, případně lze monitory řadit do jednotlivých skupin, které chceme ovládat současně. Tuto možnost ocení uživatelé například ve chvíli, kdy jsou monitory zapojeny v tzv. režimu Tile Matrix. V tomto režimu zobrazuje každý monitor pouze část obrazu, která je mu přidělena, zbytek posílá dalšímu monitoru. Monitory tak lze seskupovat do jednotlivých řad a sloupců a využít je k vytvoření velkých LCD stěn bez nutnosti investice do dalšího zařízení které by obraz dělilo pro jednotlivé zobrazovací prvky. Častým požadavkem jsou pak varianty, kdy se mají monitory přepnout z režimu Tile Matrix do režimu klasického zobrazení a po čase zase zpět. Ovládat lze pochopitelně libovolné funkce monitoru (přepnutí vstupu, změna hlasitosti, jasu, kontrastu, vypnutí, zapnutí a mnoho dalších). Stejně tak lze vytvořit automatizovaný proces obsahující několik instrukcí za sebou, například:

8:00 - přepnutí na vstup DVI, změna hlasitosti na 60, zapnutí funkce Tile Matrix
16:00 - přepnutí na vstup HDMI, vypnutí zvuku, vypnutí funkce Tile Matrix atd..


Společnost EXAC nabízí tři způsoby jak dálkově ovládat monitory NEC:

Hardwarové řízení pomocí externího boxu

Pro řízení je využit mikroprocesor umístěný v robustní hliníkové krabičce. K dispozici je 2 až 8 ovládacích tlačítek s předem definovatelnými funkcemi dle požadavků zákazníka. V případě požadavku na větší počet ovládacích prvků lze počet funkcí pod jednotlivými tlačítky zdvojnásobit. Box je poté připojen k prvnímu monitoru pomocí RS232 rozhraní, další monitory jsou propojeny sériově za sebou. Každý monitor má nastaveno unikátní ID, příkazy pro ovládání pak lze adresovat konkrétnímu monitoru, všem monitorům nebo nastavené skupině. Box tak lze využít např. k jednoduchému vypnutí/zapnutí všech monitorů na provozovně jediným tlačítkem, k přepnutí vstupu všech monitorů ve skupině A (provozovna1), vypnutí všech monitorů v provozovně B atd.

NEC SAVER 2.1 (Příklad zákaznického řešení vypínání monitorů na základě spuštěných programů)

   

Softwarové ovládání pomocí počítače s připojeným prvním monitorem rozhraním RS232

Toto řešení nabízí pochopitelně širší možnosti ovládání, konfigurace, možnost vytváření časových harmonogramů a dalších. Nutností je však jedno PC, které slouží jako ovládání monitorů a dále nutnost propojení jednotlivých monitorů mezi sebou pomocí sériového kabelu RS232.

Softwarové ovládání pomocí sítě LAN

Toto řešení je ideální v místech jde je již vytvořena strukturovaná kabeláž a je možné každý monitor zapojit samostatně do sítě pomocí konektoru RJ45. Odpadá tak nutnost propojení monitorů za sebou sériovým kabelem. I zde je samozřejmě nutné vyčlenit jedno PC pro řízení monitorů připojených do sítě. Monitory mají na rozdíl od připojení systémem RS232 nastavenu IP adresu na kterou jsou vysílány příkazy pro ovládání, i zde lze monitory seskupit do jednotlivých skupin a ovládat je hromadně.

NEC SAVER 2.0 (Příklad zákaznického řešení vypínání monitorů na základě spuštěných programů)

Aplikace NECSaver 2.0 je určena k ochraně monitorů NEC řízených pomocí port RS232 (sériový port) před vypálením stálého obrazu do matrice. Základní princip aplikace spočívá ve sledování uživatelsky definovaných programů. Pokud není spuštěn alespoň jeden z programů, aplikace odpočítá čas do vypnutí monitoru a následně jej vypne. Pokud je do ukončení odpočtu spuštěna alespoň jedna z nastavených aplikací, odpočet se zastaví a aplikace NECSaver 2.0 se minimalizuje. Připojený monitor lze též ovládat ručně pomocí tlačítek „Vypnout“ a „Zapnout“, případně pomocí kláves F11 (zapnout monitor) a F12 (vypnout monitor). Pokud je monitor vypnut pomocí tlačítka či klávesy F12, je vypnuto hlídání spuštěných programů, monitor je v tuto chvíli řízen pouze pomocí kláves F11 a F12. Zpět do automatického módu přejdete jednoduše zapnutím monitoru pomocí klávesy F11. Od této chvíle bude monitor opět řízen na základě spuštěných aplikací.Pokud Vás systém řízení monitorů zaujal, neváhejte nás kontaktovat pro další informace či zadání konkrétních požadavků na vytvoření HW/SW řešení vytvořeného na míru právě pro Vaše účely. Každé řešení je samozřejmě individuální a naším cílem je vytvořit takový systém, který bude splňovat všechny Vaše požadavky.


 
Exac, s.r.o.
Zbraslavská 27
159 00 Praha 5
IČO: 45538140
DIČ: CZ45538140
+420 251 115 500 +420 251 115 514